Archive | October 17, 2018

Cuore (Chapter 42)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 42 BLOOD OF ROMAGNA (Monthly Story.) That evening the house of Ferruccio was more silent than was its wont. The father, who kept a little haberdasher’s shop, had gone to Forli to make some purchases, and his wife had accompanied him, with Luigina, a baby, whom she was taking to […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 42)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo zDe Acimis CHƯƠNG 42 LÒNG CHÁU Truyện  đọc hàng tháng) Hôm ấy, nhà thằng Pherucsiô lặng ngắt hơn ngày thường. Cha nó là chủ một hiểu tạp hoá nhỏ, ra Phorli cất hàng, mẹ nó cũng theo đi, nhân tiện để chữa mắt cho một đứa cháu gái, đến […]

Cuore (Chapter 41)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 41 THE DISTRIBUTION OF PRIZES March 14th. Towards two o’clock the vast theatre was crowded,—pit, gallery, boxes, stage, all were thronged; thousands of faces,—boys, gentlemen, teachers, workingmen, women of the people, babies. There was a moving of heads and hands, a flutter of feathers, ribbons, and curls, and loud and […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 41)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 41 LỄ PHÁT PHẦN THƯỞNG Thứ ba, ngày 14 tháng Ba Khoảng hai giờ chiều, nhà hát lớn chật ních những người .Các ghế hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, ghế hai bên và trên diễn đàn đều có người ngồi cả .Trong rạp có tới […]