Archive | October 16, 2018

Cuore (Chapter 40)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 40 THE EVE OF THE FOURTEENTH OF MARCH To-day has been more cheerful than yesterday. The thirteenth of March! The eve of the distribution of prizes at the Theatre Vittorio Emanuele, the greatest and most beautiful festival of the whole year! But this time the boys who are to go […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 40)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG  40 TRƯỚC NGÀY 14 THÁNG BA Thứ hai, ngày 13 Hôm nay, ngày 13 tháng Ba, trường tôi có vẻ rộn rịp, vì mai là ngày phát phần thưởng cho các học trò tại nhà hát Vittôriô, một ngày hội lớn nhất trong năm học. Năm […]

Cuore (Chapter 39)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 39 NUMBER 78 Wednesday, 8th. I witnessed a touching scene yesterday afternoon. For several days, every time that the vegetable-vender has passed Derossi she has gazed and gazed at him with an expression of great affection; for Derossi, since he made the discovery about that inkstand and prisoner Number 78, […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 39)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 39 NGƯỜI TÙ SỐ 78 Thứ tư, ngày mồng 8 Hôm qua tôi đã được mục kích một tấn kịch cảm động. Đã mấy hôm nay, mỗi khi bà hàng bán hoa quả đi qua là bà nhìn anh Đêrôtxi một cách rất yêu quí, vì […]

Cuore (Chapter 38)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 38 THE FIGHT Sunday, 5th. It was what might have been expected. Franti, on being expelled by the head-master, wanted to revenge himself on Stardi, and he waited for Stardi at a corner, when he came out of school, and when the latter was passing with his sister, whom he […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 38)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 38 ĐÁM ĐÁNH NHAU Chủ nhật, ngày mồng 5 Phơranti bị đuổi rắp tâm trả tù Xtanđi. Nó đứng đợi ở đầu phố, là lối Xtanđi thường đón em học ở trường Nữ học Đôra Crôtxa về, để gây chuyện. Xilvya, em tôi, thấy đám đánh […]