Archive | October 15, 2018

Cuore (Chapter 37)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 37 THE EVENING SCHOOLS Thursday, 2d. LAST night my father took me to see the evening schools in our Baretti schoolhouse, which were all lighted up already, and where the workingmen were already beginning to enter. On our arrival we found the head-master and the other masters in a great […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 37)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 37 LỚP HỌC TỐI Thứ năm, ngày mồng 2 Hôm qua, cha tôi dẫn tôi ra trường để xem lớp học tối. Khi chúng tôi đến thì đèn các lớp đều thắp sáng trưng và học trò đang lục tục kéo đến. Ông hiệu trưởng đang […]

Cuore (Chapter 36)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 36 THE BLIND BOYS Thursday, 24th. The master is very ill, and they have sent in his stead the master of the fourth grade, who has been a teacher in the Institute for the Blind. He is the oldest of all the instructors, with hair so white that it looks […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 36)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 36 NHỮNG TRẺ EM MÙ Thứ năm, ngày 24 Thầy giáo chúng tôi mệt, nên cụ giáo lớp bốn xuống dạy thay. Cụ đã dạy qua trường trẻ con mù. Cụ là bậc kỳ cựu nhất trong giáo giới ở đây, tóc trắng như bông. Cụ […]

Cuore (Chapter 35)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 35 THE LAST DAY OF THE CARNIVAL Tuesday, 21st. What a sad scene was that which we witnessed to-day at the procession of the masks! It ended well; but it might have resulted in a great misfortune. In the San Carlo Square, all decorated with red, white, and yellow festoons, […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 35)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 35 NGÀY CUỐI CÙNG HỘI GIẢ TRANG Thứ ba, ngày 22 Hôm nay lúc xe “trá hình” đi qua chúng tôi đã mục kích một tấn kịch buồn, nhưng kết cục được vô sự. Nếu không, đã xảy ra một tai hoạ. Nơi công trường “Thánh […]

Cuore (Chapter 34)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 34 THE LITTLE HARLEQUIN Monday, 20th. The whole city is in a tumult over the Carnival, which is nearing its close. In every square rise booths of mountebanks and jesters; and we have under our windows a circus-tent, in which a little Venetian company, with five horses, is giving a […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 34)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 334 CHÚ HỀ CON Thứ hai, ngày 20 Hội giả trang gần mãn, thành phố rất tưng bừng rộn rịp. Trên những khu đất công, chỗ nào cũng thấy dựng những rạp xiếc rong và những vòng đua ngựa gỗ. Ngay cửa sổ nhà tôi trông […]