Archive | October 14, 2018

Cuore (Chapter 33)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 33 DADDY’S NURSE (Monthly Story.) One morning, on a rainy day in March, a lad dressed like a country boy, all muddy and saturated with water, with a bundle of clothes under his arm, presented himself to the porter of the great hospital at Naples, and, presenting a letter, asked […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 33)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 32  LÀM KHÁN HỘ CHO CHA Truyện  đọc hàng tháng) Một buổi sáng về tháng Ba, giữa cơn mưa gió, một cậu bé nhà quê, quần áo ướt át và đầy bùn, tay xách gói đồ, đến bệnh viện thành Napơli và đưa cho người gác […]