Archive | October 13, 2018

Cuore (Chapter 32)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 32 THE PRISONER Friday, 17th. Ah, this is certainly the strangest event of the whole year! Yesterday morning my father took me to the suburbs of Moncalieri, to look at a villa which he thought of hiring for the coming summer, because we shall not go to Chieri again this […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 32)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Ackmis CHƯƠNG 32 MỘT KẺ TÙ PHẠM Thứ hai, ngày 13 Sáng qua, tôi theo cha tôi ra ngoài châu thành, thăm một khu biệt trang cha tôi định thê để nghỉ mát trong vụ hè tới. Người giữ chìa khoá nhà này trước làm giáo dục. Ông […]

Cuore (Chapter 31)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 31 THE ENGINE Friday, 10th. Precossi came to our house to-day with Garrone. I do not think that two sons of princes would have been received with greater delight. This is the first time that Garrone has been here, because he is rather shy, and then he is ashamed to […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 31)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 31 CHIẾC XE HOẢ MÁY Thứ hai, ngày mồng 6 Hôm qua anh Prêcôtxi và anh Garônê lại nhà tôi chơi. Các anh đã được tiếp đãi rất ân cần. Anh Garônê đến nhà tôi là lần thứ nhất vì anh hơi gàn, không muốn để […]