Archive | October 12, 2018

Cuore (Chapter 30)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 30 FRANTI’S MOTHER Saturday, 28th. But Votini is incorrigible. Yesterday morning, during the lesson on religion, in the presence of the head-master, the teacher asked Derossi if he knew by heart the two couplets in the reading-book,— “Where’er I turn my gaze, ’tis Thee, great God, I see.” Derossi said […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 30)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 30 BÀ MẸ ANH PHƠRANTI Thứ bảy, ngày 23 Sáng nay, mẹ anh Phơranti thốt nhiên vào lớp, đầu tóc rối bù, tuyết rơi ướt cả . Bà kéo anh Phơranti vào, anh vắng mặt đã tám hôm nay . Chúng tôi được xem một tấn […]

Cuore(Chapter 29)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 29 THE LOVE OF COUNTRY Tuesday, 24th. Since the tale of the Drummer-boy has touched your heart, it should be easy for you this morning to do your composition for examination—Why you love Italy—well. Why do I love Italy? Do not a hundred answers present themselves to you on the […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 29)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 29 LÒNG ÁI QUỐC Thứ tư, ngày 25 Đầu bài thi của con sáng nay là : “Tại sao anh yêu xứ sở của anh?” Con đã cảm động về chuyện “Chú lính đánh trống” hôm trước, tất con đã làm bài một cách dễ dàng. […]