Archive | October 11, 2018

Cuore (Chapter 28)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 28 THE SARDINIAN DRUMMER-BOY (Monthly Story.) On the first day of the battle of Custoza, on the 24th of July, 1848, about sixty soldiers, belonging to an infantry regiment of our army, who had been sent to an elevation to occupy an isolated house, suddenly found themselves assaulted by two […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 28)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 28 CHÚ LÍNH ĐÁNH TRỐNG, NGƯỜI ĐẢO XARĐENHA Truyện đọc hàng tháng) Ngày mở đầu trận Cuxtôtza tức là hôm 21 tháng bảy năm 1848, sáu mươi người lính thuộc liên đội bộ binh kia được lệnh lên núi chiếm đóng một căn nhà bỏ không […]

Cuore (Chapter 27)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 27 FRANTI EXPELLED FROM SCHOOL Saturday, 21st. Only one boy was capable of laughing while Derossi was declaiming the funeral oration of the king, and Franti laughed. I detest that fellow. He is wicked. When a father comes to the school to reprove his son, he enjoys it; when any […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 27)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 27 PHRANTI BỊ ĐUỔI Thứ bảy, ngày 21 Trong bọn học trò lớp tôi, có anh Phranti là khó chịu hơn cả. Tôi ghét anh quá vì anh là một đứa trẻ quái ác. Hễ thấy cha mẹ bạn nào đến mách con cùng thầy là […]

Cuore (Chapter 26)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 26 THE SON OF THE BLACKSMITH-IRONMONGER Yes, but I also esteem Precossi; and to say that I esteem him is not enough,—Precossi, the son of the blacksmith-ironmonger,—that thin little fellow, who has kind, melancholy eyes and a frightened air; who is so timid that he says to everyone, “Excuse me”; […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 26)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 26 ĐỨA CON NGƯỜI THỢ RÈN Thứ năm, ngày 12 Prêcotxi, con người thợ rèn, là một đứa trẻ xanh xao, nét mặt lúc nào cung buồn rầu, sợ sệt, một đứa trẻ nhút nhát đến nỗi bất cứ phải trái đều nhận lỗi cả. Prêcotxi […]