Archive | October 9, 2018

Cuore (Chapter 23)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 23 THE LITTLE FLORENTINE SCRIBE (Monthly Story.) He was in the fourth elementary class. He was a graceful Florentine lad of twelve, with black hair and a white face, the eldest son of an employee on the railway, who, having a large family and but small pay, lived in straitened […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 23)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 23 CHÀNG VIẾT MƯỚN THÀNH PHIRENZÊ Truyện đọc hàng tháng) Cậu bé là học trò lớp bốn sơ đẳng, quê ở thành Phirenzê mới 12 tuổi, người coi khôi tráng, thông minh, tóc đen, da trắng. Cậu là con đầu lòng một viên ký ga, lương […]

Cuore (Chapter 22)

Cuore Edmonde De Acimis CHAPTER 22 IN THE HOUSE OF THE WOUNDED MAN Sunday, 18th. The grandnephew of the old employee who was struck in the eye by Garoffi’s snowball is with the schoolmistress who has the red feather: we saw him to-day in the house of his uncle, who treats him like a son. […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 22)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 22 THĂM ÔNG GIÀ BỊ NẠN Chủ nhật, ngày 18 Cháu ông già bị thương hôm nọ học lớp cô giáo nhu hoà, vui vẻ mà tôi vừa kể chuyện. Hôm nay tôi cũng trông thấy anh vì anh ở với ông nuôi nấng như con […]