Archive | October 8, 2018

Cuore (Chapter 21)

   Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 29 THE MISTRESSES Saturday, 17th. Garoffi was thoroughly terrified to-day, in the expectation of a severe punishment from the teacher; but the master did not make his appearance; and as the assistant was also missing, Signora Cromi, the oldest of the schoolmistresses, came to teach the school; she has […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 21)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 21 CÁC CÔ GIÁO TRƯỜNG TÔI Thứ bảy, ngày 17 Hôm nay, Garôpphi ra trường có vẻ lo lắng vì chắc thế nào cũng bị thầy giáo quở phạt. Nhưng ông Perbôni nghỉ mà thầy giáo phụ cũng không đến, chỉ có bà Crôme là bà […]

Cuore (Chapter 20)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 28 A SNOWBALL Friday, 16th. It is still snow, snow. A shameful thing happened in connection with the snow this morning when we came out of school. A flock of boys had no sooner got into the Corso than they began to throw balls of that watery snow which makes […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 20)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 20 QUẢ CẦU TUYẾT Thứ sáu, ngày 16 Tuyết xuống mãi ! Vì tuyết mà sau buổi học sáng nay đã xảy ra một chuyện đáng tiếc. Một lũ học trò ra khỏi cửa trường được một quãng, liền viên tuyết ném nhau, những hòn nặng […]

Cuore (Chapter 19)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 19 THE LITTLE MASON Sunday, 11th. The little mason came to-day, in a hunting-jacket, entirely dressed in the cast-off clothes of his father, which were still white with lime and plaster. My father was even more anxious than I that he should come. How much pleasure he gives us! No […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 19)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 19 “CHÚ PHÓ NỀ” Chủ nhật, ngày 11 Hôm nay “Chú phó nề” lại tôi chơi, chú mặc áo cũ của cha chữa lại, hãy còn nguyên cả vết vôi và thạch cao. Anh Antôniô vui tính lắm, mới gặp anh lần đầu mà cha tôi […]

Cuore (Chapter 18)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 18 VANITY Monday, 5th. Yesterday I went to take a walk along the Rivoli road with Votini and his father. As we were passing through the Via Dora Grossa we saw Stardi, the boy who kicks disturbers, standing stiffly in front of the window of a book-shop, with his eyes […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 18)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 18 TÍNH KHOE KHOANG Thứ hai, ngày mồng 5 Hôm qua, tôi đi chơi với anh Vôtini và cha anh. Khi qua phố Đôra, chúng tôi thấy anh Xtađia đang quay lại đá vung mấy người bạn đã vô ý dẫm phải chân anh trong khi […]