Archive | October 7, 2018

Cuore(Chapter 17)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 17 THE POOR Tuesday, 29th. To give one’s life for one’s country as the Lombard boy did, is a great virtue; but you must not neglect the lesser virtues, my son. This morning as you walked in front of me, when we were returning from school, you passed near a […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 17)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 17 KẺ KHÓ Thứ ba, ngày 29 ” Hy sinh cho tổ quốc như cậu bé Lômbacđi, là một đức tính siêu việt đã đành, nhưng cũng còn nhiều nết hay khác mà con không nên sao nhãng con ơi ! “ Như sáng nay, lúc […]