Archive | October 6, 2018

Cuore (Chapter 16)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 16 THE LITTLE VIDETTE OF LOMBARDY (Monthly Story.) Saturday, 26th. In 1859, during the war for the liberation of Lombardy, a few days after the battle of Solfarino and San Martino, won by the French and Italians over the Austrians, on a beautiful morning in the month of June, a […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 16)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 16 EM BÉ TRINH SÁT Truyện đọc hàng tháng) Thứ bảy, ngày 28 Năm 1859, trong cuộc chiến tranh để giải phóng cho xứ Lômbacđi, quân Pháp và quân Italia đã đại thắng quân Áo ở trận Xolphêrinô và trận Xan Mactinô. Sau những trận này […]

Cuore (Chapter 15)

Cuore Edmondo De Amicis Chapter 15 NELLI’S PROTECTOR. Wednesday, 23d. Nelli, too, poor little hunchback! was looking at the soldiers yesterday, but with an air as though he were thinking, “I can never be a soldier!” He is good, and he studies; but he is so puny and wan, and he breathes with difficulty. He […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 15)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 15 ÂN NHÂN CỦA BẠN NELLI Thứ tư, ngày 22 Hôm qua, Neli đi xem diễu binh. Cậu bé gù lưng này nhìn lính diễu qua bằng cặp mắt buồn rầu và than rằng : _ Như thân tôi, thì không bao giờ được ra lính. […]