Archive | October 5, 2018

Cuore (Chapter 14)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 14 MY COMPANION CORETTI Sunday, 13th. My father forgave me; but I remained rather sad and then my mother sent me, with the porter’s big son, to take a walk on the Corso. Half-way down the Corso, as we were passing a cart which was standing in front of a […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 14)

 Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 14 HỌC TRÒ NGHÈO Chủ nhật, ngày 13 Cha tôi đã thứ lỗi cho tôi rồi, nhưng lòng tôi vẫn buồn nên chiều nay mẹ tôi cho tôi đi chơi với người gác cổng. Khi chúng tôi đi qua một cái xe bò đỗ trước một […]

Cuore (Chapter 13)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 13 MY MOTHER Thursday, November 10th. In the presence of your brother’s teacher you failed in respect to your mother! Let this never happen again, my Enrico, never again! Your irreverent word pierced my heart like a point of steel. I thought of your mother when, years ago, she bent […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 13)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 13 MẸ TÔI Thứ năm, ngày mồng 10 Sáng nay cô giáo Đencati lại chơi, cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôi. Vì thế cha tôi răn tôi bằng lá thơ sau này, đọc rất cảm động. “Trước mặt […]

Cuore (Chapter 12)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 12 THE CHARCOAL-MAN AND THE GENTLEMAN Monday 7th. Garrone would certainly never have uttered the words which Carlo Nobis spoke yesterday morning to Betti. Carlo Nobis is proud, because his father is a great gentleman; a tall gentleman, with a black beard, and very serious, who accompanies his son to […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 12)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 12 NGƯỜI BÁN THAN VÀ ÔNG QUÝ PHÁI Thứ hai, ngày mồng 7 tháng 11 Carlô Nôbix lúc nào cũng kiêu hãnh vì sinh ra ở nơi quyền quý và giàu có. Cha anh vẻ người phong nhã, đứng đắn, trán rộng, râu đen, thường đưa […]