Archive | October 4, 2018

Cuore (Chapter 11)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 11 THE CHIMNEY-SWEEP November 1st. Yesterday afternoon I went to the girls’ school building, near ours, to give the story of the boy from Padua to Silvia’s teacher, who wished to read it. There are seven hundred girls there. Just as I arrived, they began to come out, all greatly […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 11)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 11 EM BÉ QUÉT MỒ HÓNG Ngày mồng một tháng mười một Chiều qua tôi sang trường Nữ Học để đưa cho cô giáo em Xynvya bản tiểu truyện “Cậu bé thành Pađôva” mà cô muốn xem. Trong trường có tới 700 nữ sinh. Khi tôi […]

Cuore (Chapter 9)

    Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 9 THE SCHOOL Friday, 28th. Yes, study comes hard to you, my dear Enrico, as your mother says: I do not yet see you set out for school with that resolute mind and that smiling face which I should like. You are still intractable. But listen; reflect a […]

Cuore (Chapter 10)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 10 THE LITTLE PATRIOT OF PADUA (The Monthly Story.) Saturday, 29th. I will not be a cowardly soldier, no; but I should be much more willing to go to school if the master would tell us a story every day, like the one he told us this morning. “Every month,” […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 10)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 10 LÒNG YÊU NƯỚC CỦA CẬU BÉ THÀNH PAĐÔVA (1) Truyện đọc hàng tháng) Thứ bảy, ngày 29. Không, không bao giờ tôi chịu làm tên lính hèn nhát. Nếu ngày nào thầy giáo cũng kể cho tôi nghe như câu chuyện sáng nay thì có […]