Archive | October 3, 2018

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 9)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 9 HỌC ĐƯỜNG Thứ sáu, ngày 28 “Enricô con ơi! Việc học đối với con hình như khó nhọc, mẹ con nói phải đấy. Cha chưa bao giờ trông thấy con đi học với cái dáng quả quyết và nét mặt hớn hở như cha mong […]

Cuore (Chapter 8)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 8 IN AN ATTIC Friday, 28th. Yesterday afternoon I went with my mother and my sister Sylvia, to carry the linen to the poor woman recommended by the newspaper: I carried the bundle; Sylvia had the paper with the initials of the name and the address. We climbed to the […]

Cuore (Chapter 7)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 7 MY SCHOOLMISTRESS OF THE UPPER FIRST Thursday, 27th. My schoolmistress has kept her promise which she made, and came to-day just as I was on the point of going out with my mother to carry some linen to a poor woman recommended by the Gazette. It was a year […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 8)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 8 TRÊN RẦM THƯỢNG (1) Thứ sáu, ngày 28 Chiều hôm tôi và em Xinvya cùng đi với mẹ tôi đem quần áo cho một người đàn bà nghèo mà người ta đã mách trong một tờ báo. Tôi mang gói, em tôi đã ghi sẵn […]

Cuore (Chapter 6)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 6: A GENEROUS DEED Wednesday, 26th. It was this very morning that Garrone let us know what he is like. When I entered the school a little late, because the mistress of the upper first had stopped me to inquire at what hour she could find me at home, the […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 6)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 6  LÒNG HÀO HIỆP Thứ tư, ngày 26 Sáng nay, chúng tôi vừa vặn có dịp xét đoán anh Garônê. Giờ vào lớp, ông Perbôni chưa có đấy, ba bốn cậu đang thi nhau chế giễu anh Crôtxi khốn nạn – tức là cậu bé tóc […]

Cuore (Chapter 5)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 5: MY COMRADES Tuesday, 25th. The boy who sent the postage-stamp to the Calabrian is the one who pleases me best of all. His name is Garrone: he is the biggest boy in the class: he is about fourteen years old; his head is large, his shoulders broad; he is […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 5)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis  CHƯƠNG 5  BẠN TÔI Thứ năm, ngày 28 Người đã cho cậu bé miền Nam cái tem thơ hôm trước là người bạn mà tôi thích hơn hết. Anh lớn nhất lớp, đầu to vai rộng, năm nay gần 14 tuổi, tên gọi Garônê. Anh rất tử […]