Archive | October 1, 2018

Cuore (Chapter 4)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 4 THE CALABRIAN BOY Saturday, 22d. Yesterday afternoon, while the master was telling us the news of poor Robetti, who will have to go on crutches, the director entered with a new pupil, a lad with a very brown face, black hair, large black eyes, and thick eyebrows which met […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 4)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Amicis CHƯƠNG 4  CẬU BÉ MIỀN NAM Thứ bảy, ngày 22 Chiều qua, trong khi thầy giáo đang cho chúng tôi biết tin tức anh Rôbetti và nói anh sẽ phải chống nạng trong ít lâu thì ông hiệu trưởng đưa một người học trò mới vào lớp. […]

Cuore (Chapter 3)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 3 AN ACCIDENT Friday, 21st. The year has begun with an accident. On my way to school this morning I was repeating to my father these words of our teacher, when we perceived that the street was full of people, who were pressing close to the door of the schoolhouse. […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 3)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Amicis CHƯƠNG 3 MỘT TAI NẠN Thứ sáu, ngày 21 Niên học này đã mở đầu bằng một tai hoạ. Sáng nay, cha tôi đưa tôi đi học. Tôi mải nhắc lại những lời tâm huyết của ông Perbôni đã nói với học trò hôm trước cho cha […]

Cuore (Chapter 2)

Cuore I Edmondo De Acimis CHAPTER 2 OUR MASTER Tuesday, 18th. My new teacher pleases me also, since this morning. While we were coming in, and when he was already seated at his post, some one of his scholars of last year every now and then peeped in at the door to salute him; they […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 2)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Amicis CHƯƠNG 2  THẦY GIÁO MỚI Thứ ba, ngày 18 Tưởng thế, chứ thầy giáo mới chúng tôi dã khéo làm xứng ý mọi người ngay sáng hôm nay. Giờ vào học, sau khi thầy đã ngồi vào bàn, chốc chốc lại thấy một người học trò cũ […]

Cuore (Chapter 1)

Cuore Edmondo De Amicis PART I: OCTOBER  CHAPTER 1: FIRST DAY OF SCHOOL Monday, 17th. TO-DAY is the first day of school. These three months of vacation in the country have passed like a dream. This morning my mother conducted me to the Baretti schoolhouse to have me enter for the third elementary course: I […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 1)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Amicis CHƯƠNG 1  NGÀY KHAI TRƯỜNG Tại thành Torino (1), thứ hai, ngày 17 Hôm nay là ngày khai trường. Mấy tháng hè đã thoáng qua như giấc mộng. Sáng nay, mẹ tôi đưa tôi vào trường Baretti để ghi tên lên lớp ba. Đi đường, óc tôi […]