Archive | September 2018

The First Four Years

The First Four Years Laura Ingalls Wilder   Introduction This tale begins where These Happy Golden Years ends. It tells of the struggle of Laura and Almanzo Wilder during their first years of marriage and is the next chapter in the story begun in Laura’s childhood eight books earlier. Its events occur before those described […]

TẬP 9 – BỐN NĂM ĐẦU

TẬP 9 – BỐN NĂM ĐẦU  Laura Ingalls Wilder LỜI GIỚI THIỆU Cuốn truyện này bắt đầu ngay sau khi chấm dứt đoạn cuối của cuốn NHỮNG NGÀY VÀNG HẠNH PHÚC. Truyện kể về cuộc chiến đấu của Laura và Almanzo trong những năm đầu chung sống và là chương tiếp nối tám cuốn truyện […]

These Happy Golden Years (Chaprer 33)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 33 Little Gray Home in the West Laura was ready when Almanzo came. She was wearing her new black cashmere dress and her sage-green poke bonnet with the blue lining and the blue ribbon bow tied under her left ear. The soft black tips of her shoes […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 33)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 33  NGÔI NHÀ NHỎ MÀU XÁM TẠI MIỀN TÂY Laura đã sẵn sàng khi Almanzo tới. Cô mặc áo vải nỉ đen, đội mũ màu xanh sáng có lót lụa xanh và dây buộc xanh da trời thắt nút dưới tai trái. Mũi giày mềm màu đen […]

These Happy Golden Years (Chaprer 32)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 32 “Haste to the Wedding” Carrie and Grace eagerly offered to do all the housework, so that Ma and Laura could finish the cashmere, and every day that week they sewed as fast as they could. They made a tight-fitting basque, pointed at the bottom back and […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 32)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 32  ĐÁM CƯỚI GẤP RÚT Marrie cùng Grace đề nghị được lo hết công việc trong nhà để Mẹ với Laura có thể may xong chiếc áo ca-sơ-mia và mỗi ngày trong tuần đó hai người đều cặm cụi khâu vá. Họ may xong một chiếc áo […]

These Happy Golden Years (Chaprer 31)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 31 Wedding Plans As always, Mary’s going away made an emptiness in the house. The next morning Ma said briskly, “We will get at your sewing now, Laura, Busy hands are a great help to being cheerful.” So Laura brought the muslins, Ma cut them out, and […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 31)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 31  SẮP ĐẶT CƯỚI XIN Luôn luôn có một khoảng trống vắng trong nhà sau khi Mary đi khỏi. Sáng hôm sau, Mẹ vui vẻ nói: – Laura, bây giờ mình sẽ lo may vá cho con. Những bàn tay bận rộn luôn mang lại niềm vui. […]

These Happy Golden Years (Chaprer 30)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 30 Sunset on the Hill One Sunday Laura did not go driving, for it was Mary’s last day at home. She was going back to college next day. The weather was so very warm that at breakfast Ma said she believed she would not go to church. […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 30)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 30  HOÀNG HÔN TRÊN ĐỒI Một ngày Chủ Nhật, Laura không đi dạo xe vì là ngày cuối cùng Mary còn có mặt ở nhà. Cô sẽ trở lại trường vào hôm sau. Thời tiết nóng tới nỗi trong bữa ăn điểm tâm, Mẹ nói Mẹ không […]