Archive | September 26, 2018

These Happy Golden Years (Chaprer 25)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 25 The Night before Christmas On Christmas Eve again, there was a Christmas tree at the church in town. In good time, the Christmas box had gone to Mary, and the house was full of Christmas secrets as the girls hid from each other to wrap the […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 25)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 25  ĐÊM TRƯỚC LỄ GIÁNG SINH êm trước ngày Giáng Sinh đã có cây Giáng Sinh tại nhà thờ thị trấn. Hộp quà Giáng Sinh cho Mary đã được gửi đi và trong nhà đầy những bí mật Giáng Sinh khi các cô gái giấu nhau để […]

These Happy Golden Years (Chaprer 24)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 24 Almanzo Goes Away Even at home Laura felt that her ring was conspicuous. Its smooth clasp was strange on her first finger, and the garnet and pearls were constantly catching the light. Several times on the way to school next morning she almost took it off […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 24)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 24  ALMANZO ĐI XA Ngay khi ở nhà Laura cũng cảm thấy chiếc nhẫn quá lộ liễu. Vòng ôm nhẹ nhàng của nó thật kỳ lạ trên ngón trỏ của cô và viên hồng ngọc cùng những hạt ngọc trai không ngừng phản chiếu ánh sáng. Trên […]

These Happy Golden Years (Chaprer 23)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 23 Barnum Walks Next Sunday Barnum was as bad as he had ever been. He refused to stand, and Laura had to wait for a third stop before she could leap into the buggy. Then he reared and tried to run, pulling so hard that after a […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 23)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 23  BARNUM THẢ BƯỚC Chủ Nhật sau Barnum vẫn tệ như thế. Nó không chịu dừng lại và Laura phải đợi tới lần thứ Barnum mới phóng nổi lên xe. Rồi nó đá hậu và cố vùng thoát, kéo mạnh tới nỗi sau một hồi, Almanzo than […]