Archive | September 23, 2018

These Happy Golden Years (Chaprer 16)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 16 Summer Days It was such a joy to have Mary at home that the summer days were not long enough for all their pleasures. Listening to Mary’s stories of her life in college, reading aloud to her, planning and sewing to put her clothes in order, […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 16)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 16  NHỮNG NGÀY HÈ Những ngày hè không còn đủ dài với mọi người trong niềm vui có mặt Mary tại nhà. Lắng nghe những câu chuyện của Mary về cuộc sống ở trường học, đọc lớn cho cô nghe, sắp xếp và khâu vá quần áo […]

These Happy Golden Years (Chapter 15)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 15 Mary Comes Home Laura was so glad to be at home again, out on Pa’s claim. It was good to milk the cow, and to drink all she wanted of milk, and to spread butter on her bread, and eat again of Ma’s good cottage cheese. […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 15)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 15  MARY VỀ NHÀ Laura mừng được trở lại với gia đình trong nông trại của Bố. Thật thú vị khi ngồi vắt sữa cho con bò cái rồi uống sữa thỏa thích, triết đẫm bơ lên bánh mỳ và lại ăn món phô mai gạn sữa […]

These Happy Golden Years (Chaprer 14)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 14 Holding Down a Claim Uncle Tom went east on the train next morning. When Laura came home from school at noon, he was gone. “No sooner had he gone,” said Ma, “than Mrs. McKee came. She is in distress, Laura, and asked me if you would […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 14)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 14  GIỮ QUYỀN CHỦ ĐẤT Cậu Tom đi về miền Đông trên chuyến xe lửa sáng hôm sau. Khi Laura từ trường về vào buổi trưa, ông đã đi rồi. Mẹ nói: – Sau khi cậu đi, bà McKee đã tới đây. Bà ấy đang bối rối, […]

These Happy Golden Years (Chaprer 13)

These Happy Golden Years laura Ingalls Wilder Chapter 13 Springtime On a Friday afternoon in April Laura and Ida and Mary Power walked slowly home from school. The air was soft and moist, the eaves were dripping, and the snow was slushy underfoot. “Spring is almost here again,” Ida said. “Only three more weeks of […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 13)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 13  MÙA XUÂN Vào một buổi chiều Thứ Sáu trong tháng Tư, Laura cùng Ida và Mary Power đi bộ chậm chạp từ trường về nhà. Không khí dịu và ẩm ướt, các mái hiên đang nhỏ giọt và tuyết tan lớp nhớp dưới chân. Ida lên […]

These Happy Golden Years (Chapter 12)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 12 East or West, Home Is Best Gladly Laura set out to school with Carrie Monday morning. As they picked their way across the icy ruts of the street, Carrie said with a happy sigh, “It’s good to be walking to school together again. It never seemed […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 12)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 12  ĐÔNG HAY TÂY, NHÀ MÌNH LÀ NHẤT Laura mừng được cùng Carrie tới trường vào sáng Thứ Hai. Khi hai chị em chọn hướng bước qua những vũng băng trên phố, Carrie thở ra một hơi dài sung sướng: – Thật là tuyệt là lại được […]