Archive | September 22, 2018

These Happy Golden Years (Chaprer 11)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 11 Jingle Bells Waking next morning was happier than Christmas. “Oh, I’m at home!” Laura thought. She called, “Carrie! Good morning! Wake up, sleepyhead!” She almost laughed with joy as she shivered into her dress and skipped downstairs to button her shoes and comb her hair in […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 11)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 11  TIẾNG CHUÔNG LENG KENG Đi dạo vào sáng hôm sau còn vui hơn ngày lễ Giáng Sinh. Laura nghĩ: – Ôi, mình đã ở nhà rồi! Cô gọi: – Carrie! Chào buổi sáng! Dậy thôi, cái-đầu-ham-ngủ! Cô gần như cười vui khi run rẩy trong chiếc […]

These Happy Golden Years (Chapter 10)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 10 Almanzo Says Good-By That Saturday at home, Ma was worried about Laura. “Are you coming down with something?” she asked. “It isn’t like you to sit half-asleep.” “I feel a little tired. It isn’t anything, Ma,” Laura said. Pa looked up from his paper. “That Clarence […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 10)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 10  ALMANZO CHÀO TẠM BIỆT Thứ Bảy đó tại nhà Mẹ lo lắng về Laura: – Con bị bệnh gì vậy? Không có vẻ nhưa con đang ngủ gật. Laura nói: – Con cảm thấy hơi mệt một chút. Không có gì đâu, Mẹ. Bố ngẩng lên […]