Archive | September 21, 2018

These Happy Golden Years (Chapter 9)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 9 The Superintendent’s Visit “I have only to get through one day at a time,” Laura thought, when she went into the house. Everything was still all wrong there. Mrs. Brewster did not speak; Johnny was always miserable, and Mr. Brewster stayed at the stable as much […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 9)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 9  CUỘC VIẾNG THĂM CỦA ÔNG GIÁM THỊ Mình chỉ còn phải qua một ngày tiếp theo. Laura nghĩ khi đi về nhà. Mọi chuyện ở đó vẫn bất ổn. Bà Brewster không nói năng gì, Johnny luôn khốn khổ và ông Brewster ngồi lỳ ở chuồng […]

These Happy Golden Years (Chaprer 8)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 8 Cold Ride “Careful of the lantern,” was all that Almanzo said as he helped her into the cutter. Several horse blankets were spread over the seat, and on their ends, under the fur buffalo robes, a lantern stood burning to warm the nest for Laura’s feet. […]

Những Ngày Hạnh Phúc ( Chương 8)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 8  CHUYẾN ĐI RÉT BUỐT Coi chừng chiếc đèn! Almanzo chỉ nói vỏn vẹn có thế khi giúp cô bước lên xe. Nhiều tấm khăn phủ ngựa trải trên ghế ngồi và dưới tấm choàng da bò rừng, một ngọn đèn đang cháy để hơ ấm bục […]

These Happy Golden Years (Chaprer 7)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 7 A Knife in the Dark The third week went by, and the fourth. Now there were only four weeks more. Though every morning Laura was anxious about the school day ahead, still it was not as bad as the Brewsters’ house, and every afternoon at four […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 7)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 7  CON DAO TRONG BÓNG ĐÊM Tuần lễ thứ ba rồi thứ tư trôi đi. Bây giờ chỉ còn bốn tuần lễ nữa. Dù mỗi buổi sáng Laura vẫn lo ngại về buổi học trước mắt, nhưng không có gì tệ hại bằng những chuyện trong căn […]

These Happy Golden Years (Chapter 6)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 6 Managing While Pa played the fiddle that evening at home, Laura felt much better. Two weeks were gone, she thought; there were but six more. She could only keep on trying. The music stopped, and Pa asked, “What’s the trouble, Laura? Don’t you want to make […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 6)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 6  XOAY XỞ Đêm đó tại nhà, Laura cảm thấy thật dễ chịu trong lúc Bố chơi đàn. Cô nghĩ hai tuần lễ đã qua và chỉ còn sáu tuần nữa. Cô chỉ có thể cố ráng sức. Tiếng đàn đã ngưng lại và Bố nói: – […]

These Happy Golden Years (Chapter 5)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 5 A Stiff Upper Lip All that week, everything went wrong; everything. Nothing gave Laura the least encouragement. The weather was sullen. Dull clouds lay low and flat above the gray-white prairie, and the wind blew monotonously. The cold was damp and clammy. The stoves smoked. Mrs. […]

Những Ngày Hạnh Phúc ( Chương 5)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 5  BẶM CHẶT MÔI Suốt tuần lễ đó, mọi chuyện đều trục trặc, tất cả mọi chuyện. Không thứ gì đem lại cho Laura một chút khuyến khích. Thời tiết âm u. Những đám mây mù sà thấp sát trên đồng cỏ trắng xám và gió thổi […]