Archive | September 19, 2018

These Happy Golden Years (Chaprer 3)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 3 One Week As she went trudging through the snow, Laura made herself feel cheerful. Mrs. Brewster was hard to get acquainted with, Laura thought, but she could not always be cross. Perhaps this evening would not be unpleasant. So Laura went in, snowy and glowing from […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 3)

Những Ngày Hạnh Phúc  Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 3  MỘT TUẦN LỄ Khi lê bước qua trời tuyết, Laura cố tìm cách làm cho mình vui lên. Laura nghĩ thầm không dễ kết thân với bà Brewster, nhưng cô không thể buồn phiền việc đó. Có lẽ tối nay sẽ không có chuyện khó chịu. […]

These Happy Golden Years (Chaprer 2)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 2 First Day of School Laura heard a stove lid rattle. For one instant she was in bed with Mary, and Pa was building the morning fire. Then she saw the calico curtain and she knew where she was, and that today she must begin to teach […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 2)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 2  NGÀY ĐẦU DẠY HỌC Laura nghe tiếng lửa reo trong lò bếp. Trong một thoáng cô ngỡ mình nằm trên giường với Mary và Bố đang nhóm lửa vào buổi sáng. Rồi cô nhìn thấy những tấm màn vải và biết mình đang ở đâu và […]

These Happy Golden Years (Chapter 1)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 1 Laura Leaves Home Sunday afternoon was clear, and the snow-covered prairie sparkled in the sunshine. A little wind blew gently from the south, but it was so cold that the sled runners squeaked as they slid on the hard-packed snow. The horses’ hoofs made a dull […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 1)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder TẬP 8 – CHƯƠNG 1  LAURA RỜI NHÀ Chiều chủ nhật quang đãng và những cánh đồng tuyết phủ lấp lánh dưới nắng. Gió nam thổi nhẹ nhưng lạnh tới mức các bàn trượt xe rít lên khi lướt trên những đống tuyết đóng cứng. Móng ngựa khua […]