Archive | September 18, 2018

Little Town on the Prairie (Chaprer 25)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 25 Unexpected In December Next day was blank and limp. They would not try again to have Christmas without Mary. The only presents hidden away were for Carrie and Grace, and though Christmas was not until tomorrow, they had opened that morning the small Christmas box […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 25)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 25  BẤT NGỜ TRONG THÁNG CHẠP Hôm sau là một ngày trống trơn và ủ rũ. Không ai muốn cố gắng lo cho một ngày Giáng Sinh vắng Mary. Chỉ có những quà tặng cho Carrie và Grace đã được cất giấu và mặc dù […]

Little Town on the Prairie (Chaprer 24)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 24 The School Exhibition The room was warm and the lamp burned clear and bright, but Laura’s chilly fingers could hardly button her blue cashmere basque and it seemed to her that the looking glass was dim. She was dressing to go to the School Exhibition. […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 24)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 24  TRIỂN LÃM HỌC ĐƯỜNG Căn phòng ấm áp và ánh đèn sáng trưng nhưng ngón tay Laura lạnh cóng không cài nổi hàng nút trên vạt trước chiếc áo màu xanh da trời và hình như chiếc gương cũng mờ đi khi cô soi […]

Little Town on the Prairie (Chaprer 23)

ƯLittle Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 23 Schooltime Begins Again Afterward it seemed to Laura that she did nothing but study that whole summer long. Of course this was not true. She brought water from the well in the mornings, she milked and moved the picket pins and taught the new calf […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyền (Chương 23)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyền Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 23  KHÓA HỌC LẠI BẮT ĐẦU Sau đó hình như Laura không hề làm một điều gì khác ngoài chuyện học suốt mùa hè dài dặc. Dĩ nhiên không hoàn toàn đúng như thế. Vào buổi sáng cô vẫn ra giếng xách nước, vắt sữa […]

Little Town on the Prairie (Chaprer 22)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 22 Unexpected In April Everything was settled in the little house on the homestead. Outdoors the snow was all gone, a green mist of new grass lay over the prairie, and plowed land spread black and sweet-smelling under the warm sun. For two hours that morning […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 22)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên  Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 22  ĐIỀU BẤT NGỜ TRONG THÁNG TƯ Mọi thứ trong ngôi nhà trại đã được sắp đặt xong. Phía ngoài tuyết đã tan. Trên thảo nguyên, một thảm cỏ mới xanh ngắt trải dài và những vùng đất cày dâng lên một màu sậm nồng […]

Little Town on the Prairie (Chaprer 21)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 21 The Madcap Days After the party, Laura hardly cared about studying. The party had made such a jolly friendliness among the big girls and boys that now at recess and noon on stormy days they gathered around the stove, talking and joking. The pleasant days […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 21)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 21  NHỮNG NGÀY BỐC ĐỒNG Sau buổi dạ tiệc, Laura khó tập trung vào học hành. Buổi dạ tiệc đã tạo ra một tương quan bạn bè vui vẻ giữa các cô với đám con trai khiến tất cả thường quây quần trò chuyện, đùa […]