Archive | September 17, 2018

Little Town On The Priarie (Chapter 20)

Little Town On The Priarie Laura Ingalls Wilder Chapter 20 The Birthday Party All the next week Laura thought of the party. She wanted to go and she did not want to. Once, long ago when she was a little girl, she had gone to Nellie Oleson’s party, but that was a little girl’s party. […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chapter 20)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 20  BỮA TIỆC MỪNG SINH NHẬT Trọn tuần lễ sau đó, Laura luôn nghĩ tới buổi dạ tiệc. Cô mong đi dự rồi cô lại không muốn đi. Cô nhớ lại hồi nào khi còn nhỏ, cô đã tới dự buổi dạ tiệc của Nellie […]

Little Town On The Priarie (Chaprer 19)

Little Town On The Priarie Laura Ingalls Wilder Chapter 19 The Whirl of Gaiety Now there was always Friday evening to look forward to, and after the second Literary, there was such rivalry between the entertainers that there was news almost every day. The second Literary was entirely charades, and Pa carried off the honors […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 19)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 19  VÒNG XOAY VUI THÚ ây giờ buổi tối Thứ Sáu luôn được trông chờ và sau lần sinh hoạt thứ nhì, cuộc tranh đua giữa những người tham gia đã trở thành tin tức hàng ngày. Buổi sinh hoạt thứ nhì gồm toàn những […]

Little Town On The Priarie (Chapter 18)

Little Town On The Priarie Laura Ingalls Wilder Chapter 18 Literaries Christmas was near, yet there was still no snow. There had not been a single blizzard. In the mornings the frozen ground was furry white with hoarfrost, but it vanished when the sun rose. Only the underneath of the sidewalk and the shadows of […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 18)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 18  SINH HOẠT VĂN HỌC Giáng sinh đã gần kề nhưng vẫn chưa có tuyết. Không có cả một trận bão tuyết lẻ loi. Buổi sáng, trên mặt đất khô cóng phủ trắng một lớp sương muối, nhưng tan biến ngay khi nắng lên. Chỉ […]

Little Town on the Prairie (Chaprer 17)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 17 The Sociable One Saturday afternoon Mary Power came blowing in to see Laura. Her cheeks were pink with excitement. The Ladies’ Aid Society was giving a dime sociable in Mrs. Tinkham’s rooms over the furniture store, next Friday night. “I’ll go if you do, Laura,” […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 17)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 17  HỌP MẶT THÂN HỮU Một buổi chiều Thứ Bảy, Mary Power ào tới như gió cuốn tìm Laura. Má cô đỏ bừng vì kích động. Hội Phụ Nữ Cứu Trợ sẽ tổ chức một cuộc họp mặt thân hữu vào đêm Thứ Sáu tới […]