Archive | September 16, 2018

Little Town on the Prairie (Chapter 16)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 16 Name Cards After all the preparation for winter, it seemed that there would be no winter. The days were clear and sunny. The frozen ground was bare of snow. The fall term of school ended and Miss Wilder went back to Minnesota. The new teacher, […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 16)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 16  NHỮNG TẤM DANH THIẾP au những chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa đông thì mùa đông có vẻ như không chịu đến. Ngày vẫn nối ngày quang đãng và ngập nắng. Trên mặt đất lạnh cứng có rất ít tuyết. Khóa học mùa thu […]

Little Town on the Prairie (Chapter 15)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 15 The School Board’s Visit Laura thought that Nellie Oleson looked surprised and disappointed when she and Carrie came into the schoolhouse next morning. Nellie might have expected that they would not come back to school. “Oh, I’m glad you’ve come back!” Mary Power said, and […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 15)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 15  CUỘC VIẾNG THĂM CỦA BAN GIÁM HIỆU Laura nghĩ rằng Nellie Oleson có vẻ ngạc nhiên và thất vọng khi thấy cô và Carrie vẫn đi học vào sáng hôm sau. Nellie chắc hẳn đã mong đợi các cô không trở lại trường nữa. […]

Little Town on the Prairie (Chaprer 14)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 14 Sent Home From School Miss Wilder was puzzling everyone in school. From the first day, of course, the boys had been trying to find out how far they could go in naughtiness before she made them behave themselves, and no one could understand why she […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 14)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 14  ĐUỔI KHỎI TRƯỜNG Cô Wilder dồn hết thảy học sinh vào tình cảnh bối rối. Dĩ nhiên, ngay từ ngày đầu đám con trai đã cố tìm ra những mức độ giới hạn quậy phá trước khi được chỉ dẫn nhưng không ai hiểu […]

Little Town on the Prairie (Chapter 13)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 13 School Days Laura was enjoying school. She knew all the pupils now, and she and Ida, Mary Power and Minnie, were becoming fast friends. At recess and noon they were always together. In the crisp, sunny weather the boys played ante-over and catch, and sometimes […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 13)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 13  NHỮNG NGÀY ĐI HỌC Laura rất vui với việc tới trường. Lúc này cô quen biết mọi học sinh và đã mau chóng kết bạn với Ida, Mary Power, Minnie. Vào giờ chơi và buổi trưa, các cô luôn ngồi cùng nhau. Trong thời […]