Archive | September 15, 2018

Little Town on the Prairie (Chaprer 12)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 12 Snug for Winter All through the pleasant fall weather Laura and Carrie were busy girls. In the mornings they helped do the chores and get breakfast. Then they filled their dinner pail, dressed for school and hurried away on the mile walk to town. After […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 12)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 12  MÙA ĐÔNG ẤM CÚNG Suốt những ngày mùa thu dễ chịu, Laura và Carrie hết sức bận rộn. Buổi sáng các cô giúp làm mọi công việc thường lệ và ăn điểm tâm. Sau đó, các cô chất đầy món ăn trưa vào chiếc […]

Little Town on the Prairie (Chaprer 11)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 11 Miss Wilder Teaches School Early on the First Day of School Laura and Carrie set out. They wore their best sprigged calico dresses, for Ma said they would outgrow them before next summer, anyway. They carried their school books under their arms, and Laura carried […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 11)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 11  CÔ WILDER DẠY HỌC Vào ngày khai trường, Laura và Carrie rời nhà thật sớm. Các cô mặc những chiếc áo vải bông đẹp nhất có in hình các nhánh cây, vì theo Mẹ thì bề nào những chiếc áo cũng bị chật trước […]

Little Town on the Prairie (Chaprer 10)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 10 Mary Goes To College The last day came. Tomorrow Mary was going away. Pa and Ma had brought home her new trunk. It was covered outside with bright tin, pressed into little bumps that made a pattern. Strips of shiny varnished wood were riveted around […]

Thį Trấn Nhỏ Trên Tháo Nguyên (Chương 10)

Thį Trấn Nhỏ Trên Tháo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 10  MARY TỚI TRƯỜNG Ngày cuối cùng đã tới. Hôm sau Mary sẽ ra đi. Bố Mẹ mang về nhà một chiếc rương mới cho cô. Chiếc rương được bọc một lớp thiếc sáng có dập những hình trang trí nhỏ. Những mảnh gỗ nhỏ […]

Little Town on the Prairie (Chaprer 9)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 9 Blackbirds In August, the days were so hot that Laura and Mary took their walks in the early mornings before the sun had risen far. The air still had some freshness then and it was not too hot to be pleasant. But every walk seemed […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 9)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 9  NHỮNG CON CHIM SÁO Vào tháng Tám, ban ngày nóng bức tới mức Laura và Mary phải đi dạo vào sáng sớm trước khi mặt trời lên cao. Lúc đó không khí còn mát mẻ chưa nóng bức lắm. Nhưng mỗi cuộc đi dạo […]