Archive | September 14, 2018

Little Town on the Prairie (Chaprer 8)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 8 Fourth of July BOOM! Laura was jerked out of sleep. The bedroom was dark. Carrie asked in a thin, scared whisper, “What was that?” “Don’t be scared,” Laura answered. They listened. The window was hardly gray in the dark, but Laura could feel that the […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 8)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 8  NGÀY BỐN THÁNG BẢY Bùm! Laura giật mình tỉnh dậy. Phòng ngủ còn tối om. Carrie thì thầm hỏi trong sự kinh hoảng: – Chuyện gì vậy? Laura lên tiếng: – Đừng hốt hoảng Cả hai đều lắng nghe. Khuôn cửa sổ chỉ mờ […]

Little Town on the Prairie (Chaprer 7)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 7 Nine Dollars Mr. Clancy was not getting so many orders for shirts. It seemed that most of the men who could buy shirts that year had bought them. One Saturday evening Mrs. White said, “The spring rush seems to be over.” “Yes, ma’am,” said Laura. […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 7)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 7  CHÍN ĐÔ-LA Ông Clancy không còn nhận được nhiều khách đặt may áo nữa. Hình như hầu hết những người cần may áo trong năm đó đều đã đặt may. Một buổi tối thứ bảy bà White nói: – Đợt mua hàng mùa xuân […]

Little Town on the Prairie (Chaprer 6)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 6 The Month of Roses All through that lovely month of June, Laura sewed shirts. Wild roses were blooming in great sweeps of pink through the prairie grasses, but Laura saw them only in the early mornings when she and Pa were hurrying to work. The […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 6)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 6  THÁNG HOA HỒNG Suốt tháng Sáu dễ chịu đó, Laura lo may áo. Khắp các thảm cỏ trên đồng, hoa hồng dại đang nở trải dài những vệt màu hồng lớn, nhưng Laura chỉ nhìn thấy vào lúc sáng sớm khi cùng Bố vội […]