Archive | September 12, 2018

Little Town on the Prairie (Chapter 2)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 2 Springtime on the Claim After the October Blizzard last fall, they had all moved to town and for a little while Laura had gone to school there. Then the storms had stopped school, and all through that long winter the blizzards had howled between the […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 2)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 2  MÙA XUÂN TRÊN ĐẤT TRẠI Sau trận bão tuyết tháng Mười vào mùa thu vừa qua, cả nhà phải tạm dời về sống trong thị trấn và tại đó Laura đã có một thời gian ngắn được tới trường. Rồi lớp học lại ngưng […]

Little Town on the Prairie (Chapter 1)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 1 Surprise One evening at supper, Pa asked, “How would you like to work in town, Laura?” Laura could not say a word. Neither could any of the others. They all sat as if they were frozen. Grace’s blue eyes stared over the rim of her […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên ( Chương 1)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 7 – CHƯƠNG 1  CHUYỆN BẤT NGỜ Một buổi tối trong bữa ăn, Bố hỏi: – Con thấy việc đi làm ở thị trấn thế nào, Laura? Laura không thể lên tiếng. Những người khác cũng vậy. Tất cả ngồi giốngnhư bị tê cứng. Những […]

The Long Winter (Chaprer 33)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 33 Christmas in May Pa bought groceries that afternoon. It was wonderful to see him coming in with armfuls of packages, wonderful to see a whole sack of white flour, sugar, dried apples, soda crackers, and cheese. The kerosene can was full. How happy Laura was to fill […]

Mùa Đông Bất Tận ( Chương 33)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 33  GIÁNG SINH TRONG NĂM hiều hôm đó bố đi mua thực phẩm. Thật kì diệu khi nhìn thấy bố về nhà với cả ôm những gói đồ và thật kì diệu lại được thấy những bao bột trắng, những bịch đường, táo khô, bánh qui lát […]

The Long Winter (Chaprer 32)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 32 The Christmas Barrel Next day the second train came. After its departing whistle had died away, Pa and Mr. Boast came down the street carrying a barrel between them. They upended it through the doorway and stood it in the middle of the front room. “Here’s that […]

Mùa Đông Bất Tận ( Chương 32)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 32  THÙNG QUÀ GIÁNG SINH Hôm sau, chuyến xe lửa thứ hai tới. Sau khi một hồi còi khởi hành tắt hẳn, bố và ông Boast khiêng một chiếc thùng ào về. Cả hai lật úp thùng trước cửa và chuyển vào dựng đứng giữa phòng trước. […]