Archive | September 11, 2018

The Long Winter (Chaprer 31)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 31 Waiting for the Train “We’ve got to wait for the train,” Pa said. “We can’t move to the claim till it comes.” Tightly as he had nailed and battened the tar-paper to the shanty, blizzard winds had torn it loose and whipped it to shreds, letting in […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 31)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 31  CHỜ ĐỢI XE LỬA Bố nói: Mình phải đợi xe lửa. Mình không thể về trại trước khi xe lửa tới. Giấy chống thấm được bố đóng rất chắc trên mái lều đã bị gió và bão thổi tung lên và xé rách tả tơi khiến […]

The Long Winter (Chapter 30)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 30 It Can’t Beat Us Winter had lasted so long that it seemed it would never end. It seemed that they would never really wake up. In the morning Laura got out of bed into the cold. She dressed downstairs by the fire that Pa had kindled before […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 30)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 30  KHÔNG THỂ ĐÁNH BẠI CHÚNG TA Mùa đông kéo dài tới mức ngỡ như không bao giờ dứt. Mọi người đều có vẻ như không lúc nào thức dậy. Buổi sáng, Laura ra khỏi giường bước vào cái lạnh. Cô mặc quần áo ở tầng dưới, […]