Archive | September 10, 2018

The Long Winter ( Chapter 29)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 29 The Last Mile Almanzo thought that perhaps they had crossed the neck of Big Slough. He could not be sure where they were. He could see Prince and the slowly moving bulk of the loaded sled. Beyond them the darkness was like a mist thickening over a […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 29)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 29  DẶM ĐƯỜNG CUỐI CÙNG Almanzo nghĩ có lẽ đã vượt qua khoảnh hẹp của đầm Big Slough. Nhưng cậu không dám chắc là mình đang ở đâu. Cậu có thể nhìn thấy Prince và cỗ xe cồng kềnh đang di chuyển chậm chạp. Phía bên kia […]

The Long Winter (Chaprer 28)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 28 Four Days’ Blizzard All day, while Laura turned the coffee mill or twisted hay, she remembered that Cap Garland and the younger Wilder brother were driving across the trackless snow fields, going in search of wheat to bring to town. That afternoon she and Mary went out […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 28)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 28 TRẬN BÃO TUYẾT BỐN NGÀY Suốt ngày trong lúc quay chiếc cối xay cà phê hoặc ngồi bện cỏ, Laura đều nhớ rằng Cap Garland và anh chàng Wilder em đang vượt những cánh đồng tuyết không in dấu vết đi kiếm lúa mì về cho […]