Archive | September 9, 2018

The Long Winter (Chapter 27)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 27 For Daily Bread In the third night of that storm a stillness woke Almanzo. The blizzard had stopped. He reached out through the cold to his vest hanging on a chair, got out his watch and a match, and saw that the time was nearly three o’clock. […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 27)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 27  BỮA ĂN HẰNG NGÀY Trong đêm thứ ba của cơn bão đó, một sự yên tĩnh đánh thức Almanzo. Bão đã ngưng. Cậu băng qua cái lạnh tới chỗ chiếc áo treo trên ghế, chộp chiếc đồng hồ, bật quẹt và thấy là gần ba giờ […]

The Long Winter (Chaprer 26)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 26 Breathing Spell Next morning was still. The sun shone bright and cold and only the round-and-round growl of the coffee grinder, the rush of a steady wind, and the crackling of the hay sounded in the lean-to where Laura and Mary worked. They were very cold. Neither […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 26)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 26  THỜI GIAN THOI THÓP Hôm sau là buổi sáng phẳng lặng. Mặt trời chiếu sáng nhưng lạnh lẽo và chỉ có tiếng quay tròn của chiếc cối xay cà phê hòa theo tiếng gió thổi đều đặn cùng tiếng đập vỡ của cỏ khô trong gian […]

The Long Winter (Chaprer 25)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 25 Free and Independent All the days of that storm Almanzo was thinking. He did not crack jokes as usual, and when doing the chores he curried and brushed his horses mechanically. He even sat thoughtfully whittling and let Royal make the supper pancakes. “You know what I […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 25)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 25  TỰ DO VÀ ĐỘC LẬP Suốt những ngày có bão, Almanzo suy nghĩ. Cậu không đùa giỡn như thường lệ và khi lo công việc thường ngày, cậu chà cọ và chải lông cho mấy con ngựa như một cái máy. Thậm chí cậu ngồi tư […]

The Long Winter (Chapter 24)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 24 Not Really Hungry “It’s remarkable how the potatoes came out exactly even,” said Pa. Slowly they ate the last potatoes, skins and all. The blizzard was beating and scouring at the house, the winds were roaring and shrieking. The window was pale in the twilight and the […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 24)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 24  KHÔNG ĐÓI THỰC SỰ Bố nói: Đáng kể là làm sao để có cả khoai tây nữa. Từ từ, họ ăn những củ khoai tây cuồi cùng, cả vỏ và không bỏ chút nào. Bão tuyết đang quật ngã và chà xát vào căn nhà, trong […]