Archive | September 6, 2018

The Long Winter (Chapter 18)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 18 Merry Christmas The blizzard stopped at last. After three days of its ceaseless noise, the stillness rang in Laura’s ears. Pa hurried away to get a load of hay and when he came back he put David in the stable. The sun was still glittering on the […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 18)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 18  GIÁNG SINH VUI VẺ Cuối cùng bão tuyết đã dứt. Sau ba ngày ồn ào liên tục, sự tĩnh lặng vang lên trong tai Laura. Bố vội vã đi kéo thêm cỏ khô và khi quay về, bố đưa David vào chuồng. Nắng vẫn đang lấp […]

The Long Winter (Chapter 17)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 17 Seed Wheat The cold and the dark had come again. The nails in the roof were white with frost, the windowpanes were gray. Scraping a peephole only showed the blank, whirling whiteness against the other side of the glass. The stout house quivered and shook; the wind […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 17)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 17  LÚA GIỐNG Hơi lạnh và bóng tối lại kéo đến. Những móc đinh trên mái nhà trắng sương giá và các ô kính cửa sổ xám xịt. Một lỗ nhỏ được cào ra chỉ cho thấy một màn trắng quay cuồng sát phía bên kia ô […]

The Long Winter (Chaprer 16)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 16 Fair Weather Morning was bright and clear but there was no school. There would be no more school until the train came bringing coal. Outdoors the sun was shining but frost was still on the window and the kitchen seemed stale and dull. Carrie gazed out through […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 16)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 16  THỜI TIẾT TỐT uổi sáng trong trẻo quang đãng nhưng không có lớp học. Trường đóng cửa cho tới khi xe lửa chở than tới. Phía ngoài trời nắng nhưng sương giá vẫn còn bên cửa sổ và trong bếp có vẻ buồn chán và mờ […]

The Long Winter (Chapter 15)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 15 No Trains It was not worth while to get up in the morning. The daylight was dim, the windows were white and so were the nails in the roof. Another blizzard was roaring, screaming, and swishing around the house. There would be no school. Laura lay sluggish […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 15)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 15  KHÔNG CÓ XE LỬA Thức dậy vào buổi sáng không còn thú vị gì. Ánh sáng ban ngày mờ mịt, các ô cửa sổ đều trắng toát cùng với những đinh móc trên mái. Một cơn bão tuyết khác đang rên rỉ, gào thét, rú rít […]