Archive | September 5, 2018

The Long Winter (Chaprer 14)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 14 One Bright Day That blizzard lasted only two days. Tuesday morning Laura woke up suddenly. She lay with her eyes wide open, listening to hear again what had awakened her. There was no sound at all. Then she knew. The stillness had startled her awake. There was […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 14)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 14  MỘT NGÀY SÁNG ĐẸP Cơn bão đó chỉ kéo dài hai ngày. Buổi sáng thứ ba, Laura bất chợt thức dậy. Cô nằm mắt mở lớn lắng nghe để nhận biết thứ gì đã đánh thức cô. Không có một tiếng động nào. Lúc đó thì […]

The Long Winter (Chaprer 13)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 13 We’ll Weather the Blast Mixed with those wild voices, Laura heard the clatter of stove lids and Pa’s singing, “Oh, I am as happy as a big sunflower that nods and bends in the breezes, Oh!” “Caroline!” Pa called up the stairs, “the fires will be going […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 13)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 13  CHÚNG TA SẼ QUA CƠN HOẠN NẠN Xen trong những âm thanh man dại, Laura nghe thấy tiếng nắp lò lách cách và tiếng bố hát: Đời tươi như đóa hướng dương này Ngả nghiêng vùng vẫy giữa heo may Bố gọi từ trên cầu thang: […]

The Long Winter (Chaprer 12)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 12 Alone On Saturday the sun was shining and the wind was blowing softly from the south. Pa was hauling hay from the homestead, for the cow and the horses must eat a great deal of hay to keep themselves warm in cold weather. In the sunshine from […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 12)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 12 –ĐƠN ĐỘC Ngày thứ bảy nắng tỏa sáng và gió thổi nhẹ từ hướng nam, bố đang đi kéo cỏ khô ở trại về vì bò và ngựa cần ăn nhiều cỏ để đủ sức chống với cái lạnh. Trong ánh nắng xuyên qua các ô […]

The Long Winter (Chaprer 11)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 11 Pa Goes To Volga At noon on Tuesday the blizzard ended. Then the wind died down and in the clear sky the sun shone brightly. “Well, that’s over,” Pa said cheerfully. “Now maybe we’ll have a spell of good weather.” Ma sighed comfortably. “It’s good to see […]

Mùa Đông Bất Tận ( Chương 11)

Mùa Đông Bất Tận Laura a Ingalls Wilder CHƯƠNG 11  BỐ TỚI VOLGA Buổi trưa ngày thứ ba, cơn bão chấm dứt. Rồi gió ngưng và trên bầu trời quang, mặt trời tỏa sáng. Bố nói một cách vui vẻ: – Tốt, qua hết rồi. Bây giờ có lẽ mình sẽ có một câu thần […]