Archive | September 4, 2018

The Long Winter (Chapter 10)

The Long Winter Laura Ingalls Wilde Chapter 10 Three Days’ Blizzard When Laura’s eyes opened in the morning she saw that every clinched nail in the roof overhead was furry-white with frost. Thick frost covered every windowpane to its very top. The daylight was still and dim inside the stout walls that kept out the […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 10)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 10  CƠN BÃO TUYẾT BA NGÀY Buổi sáng, khi mở mắt ra, Laura thấy tất cả những chiếc đinh gấp đóng vào mái nhà ở phía trên đều phủ trắng sương giá. Sương giá phủ đầy trên từng ô kính cửa sổ. Ánh sáng ban ngày mờ […]

The Long Winter (Chaprer 9)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 9 Cap Garland Laura did not sleep very well. All night, it seemed, she knew that the town was close around her and that she must go to school in the morning. She was heavy with dread when she woke and heard steps going by in the street […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 9)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 9  CAP GARLAND Laura ngủ không ngon giấc. Dường như suốt đêm cô biết rõ thị trấn đang bao quát quanh mình và biết rõ sáng hôm sau cô phải tới trường. Người cô nặng chịch trong sự ngán ngẩm khi cô thức dậy và nghe thấy […]

The Long Winter (Chapter 8)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 8 Settled In Town Pa’s store building was one of the best in town. It stood by itself on the east side of Main Street. Its false front was tall and square-cornered, with one upstairs window in it. Downstairs there were two windows with the front door between […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 8)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder. CHƯƠNG 8 SỐNG TRONG THỊ TRẤN gôi nhà của bố là một trong những ngôi nhà thuộc hạng nhất ở thị trấn. Ngôi nhà nằm ở phía đông phố Main Street. Mặt tiền nhà cao và vương vức với một cửa sổ lầu. Tầng dưới có hai cửa […]