Archive | September 3, 2018

The Long Winter (Chapter 7)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 7 Indian Warning One afternoon a little crowd of men gathered in Harthorn’s store in town. The trains, which had been stopped by the blizzard, were running again, and men had come in to town from their claims to buy some groceries and hear the news. Royal and […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 7)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 7  LỜI CẢNH BÁO CỦA NGƯỜI DA ĐỎ ột buổi chiều, một nhóm đàn ông tụ lại trong cửa hàng Harthorn ở thị trấn. Xe lửa bị ngừng do bão tuyết đã chạy trở lại và đám đàn ông từ các vùng đất được cấp phát đổ […]

The Long Winter (Chaprer 6)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 6 Indian Summer There were only slivers of ice on the water pail next morning and the day was sunny and warm. Pa took his traps to set them for muskrats in Big Slough, and Carrie and Grace played outdoors. The little auk would not eat. It did […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 6)

Mùa Đông Bất Tận Laura a Ingalls Wilder CHƯƠNG 6  MÙA THU MUỘN Sáng hôm sau chỉ còn những mảnh băng vụn trong xô nước và ban ngày đã có nắng ấm. Bố mang bẫy đi đặt để bắt lũ cầy hương trong đầm Big Slough còn Carrie và Grace chơi ở ngoài sân. Con […]

The Long Winter (Chapter 5)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 5 After the Storm On the fourth morning, there was a queer feeling in Laura’s ears. She peeped from the quilts and saw snow drifted over the bed. She heard the little crash of the stove lid and then the first crackling of the fire. Then she knew […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 5)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 5  SAU CƠN BÃO Vào buổi sáng thứ tư, Laura có một cảm giác khác lạ ở trong tai. Cô hé mền nhìn ra và thấy tuyết dồn đống trên giường. Có tiếng nắp lò bếp va chạm khe khẽ rồi tiếng lửa bắt cháy lách tách. […]

The Long Winter (Chapter 4)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 4 October Blizzard Laura woke up suddenly. She heard singing and a queer slapping sound. “Oh, I am as happy as a big sunflower (Slap! Slap)That nods and bends in the breezes, Oh! (Slap! Slap!)And my heart (Slap!)is as light (Slap!)as the wind that blows (Slap! Slap!)The leaves […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 4)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 4  CƠN BÃO TUYẾT THÁNG MƯỜI Laura thình lình thức giấc. Cô nghe thấy tiếng hát và tiếng vỗ tay kỳ cục. Đời như đóa hướng dương này (bộp! bộp!) Ngả nghiêng vùng vẫy giữa heo may(bộp! bộp!) Tim ta (bộp!) như gió (bộp!) bay phơi phới […]