Archive | September 1, 2018

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 29)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 29 The Shanty on the Claim “The first thing to do is to dig a well,” said Pa next morning. He shouldered his spade and shovel and went whistling toward the slough while Laura cleared the breakfast table and Ma rolled up her sleeves. “Now, […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 29)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 29  TÚP LỀU MONG ĐỢI Sáng hôm sau, Bố nói: – Việc đầu tiên cần làm là đào một cái giếng. Bố chất mai, xẻng lên vai, huýt gió đi về phía đầm lầy trong lúc Laura dọn dẹp đồ đạc trong bữa ăn sáng và Mẹ […]

By The Shores Of Silver Lake (Chaprer 28)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 28 Moving Day “Wake up, sleepyhead!” Laura sang out, and with both hands she rolled Carrie back and forth under the quilts. “It’s moving day! Get up quick, we’re moving to the homestead!” Quickly they all ate breakfast, wasting no time in talk, and quickly […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 28)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 28  NGÀY DỌN NHÀ – Dậy mau, ả-ngủ-vùi! Laura gọi lớn và đưa cả hai bàn tay vần Carrie qua lại dưới mền. – Hôm nay là ngày dọn nhà! Dậy mau, mình sẽ về trại! Bữa sáng qua chớp nhoáng không trò chuyện kề cà và […]

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 27)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 27 Living in Town All around the unfinished, little town the endless prairie lay greening in the sunshine for new grass was starting everywhere. Silver Lake was blue, and the large white clouds in the sky were mirrored in the clear water. Slowly Laura and […]

Vẹm Bờ Hồ Bạc (Chương 27)

Vẹm Bờ Hồ Bạc Laura a Ingalls Wilder CHƯƠNG 27 CUỘC SỐNG THỊ TRẤN Bao quanh khu thị trấn đang xây dựng là đồng cỏ mênh mông xanh rì dưới nắng với những thảm cỏ mới đang mọc khắp nơi. Hồ Nước Bạc trong xanh in bóng những cụm mây trắng trên trời. Chậm chậm, […]

By The Shores Of Silver Lake (Chaprer 26)

  By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 26 The Building Boom There was no time for a good, long talk with Pa. Already the sunshine from the western window slanted far across the floor, and Ma said, “We must be getting supper. The men will be here soon.” “What men?” Pa […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 26)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 26  CƠN SỐT XÂY CẤ Không có đủ thời giờ để kéo dài trò chuỵên với Bố. Nắng đã chiếu xiên qua ô cửa sổ phía tây vào nền sàn và Mẹ nhắc: – Phải đi lo cơm tối. Một người tới ăn bây giờ. Bố hỏi: […]