Thư Tình Gửi Một Người – The Love Letters (31)

Thư Tình Gửi Một Người (31)

1/1/1965

12 giờ 1 phút

Dao Ánh của anh, của anh, của anh

Anh vừa từ ở quán về. Uống đã khá nhiều rượu. Sương xuống nhiều và anh lạnh run. Đầu óc đã nặng và anh nhớ Ánh ở đó một mình. Ở câu lạc bộ người ta vẫn còn hát, còn nhảy. Sương xuống bạc cả bờ hồ. Những ánh sáng đèn nhoà nhạt cả.

12g 5 phút.

Một năm khác đã bắt đầu.

Anh cầu mong mọi điều lành cùng những hạnh phúc vô biên cho Ánh.

Nói làm sao cho hết sự xúc động của anh ở phút cuối cùng tiếp giao của một đêm làm ranh giới cho một năm cũ và một khởi điểm mới bắt đầu.

Ánh sẽ từ đó bước bằng bước chân đầu tiên. Anh cũng thế.

Dấu vết đó sẽ còn trên con đường hút gió bằng 365 ngày phải đi qua.

1/1

Sau barrière này là dĩ vãng. Chúng mình bước tới từ đây.

Ánh sẽ trong sáng nghìn đời như một mặt gương mà anh sẽ soi cho mãi về sau.

Ánh ơi Ánh ơi,

Đêm đã khuya trên từng đầu cỏ. Ánh đã ngủ yên rồi phải không. Hãy ngủ bình an đi em lời ru sẽ là tiếng hát của những vì sao xanh đêm nay. Anh xin kết bằng những tinh – tuý – của – trời – đất đêm nay làm vương miện để vinh thăng cho Ánh.

Buổi sáng Ánh sẽ thức dậy bằng hào quang của vương miện.

***

1/1

Ngô Vũ Dao Ánh

Ánh đừng buồn vì anh đã uống quá nhiều. Đời một người con trai suốt bao nhiêu năm gian nan thế này anh làm sao còn đủ bình tĩnh để thoa son điểm phấn lên thân phần mình. Anh nghĩ là Ánh hiểu được anh. Vì thế anh đâu giấu giếm điều gì.

Đêm đã muộn màng mà anh bắt Ánh phải ngồi nghe anh kể chuyện thật phiền phải không.

Ánh ơi,

Mùa xuân bắt đầu từ mai hay từ 1 giờ đêm nay. Những lộc non đã nảy mầm. Những cánh én sẽ giăng đầy trời.

Anh ngồi đây hát bằng tên Ánh cho đến bao giờ không thể.

Anh vẽ bằng bút này một chút hình ảnh của anh bây giờ cho Ánh xem.

1 giờ rồi đó Ánh.

Anh cầu mong cho con người bớt hằn thù nhau. Và tình yêu nảy chồi trên cùng khắp.

Dao Ánh Dao Ánh Dao Ánh

Anh gọi tên và cầu mong Ánh bình an hạnh phúc.

Bonne année
Heureuse et ame en paix.

Ánh

(English Version)

The Love Letters (31)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

1/1/1965

It’s one minutes àter midnight.

I just came home from the pub where I drank a lot of alcohol. A heavy dew has descended and I can feel a chill throughout my body. I have a severe headache as I remember that you are all alone there. People were still singing and dancing when I left the club. A faint stream of light cast a sparkling silver streak across the surface of the lake that was blanketed in the heavy evening dew.

It’s five minutes after midnight.

A new year is beginning.

I wish you all good things and endless happiness in the new year.

How can I describe my emotions during these first few moments of the new year?

You will take your first steps of the year and so will I.

We left our mark on the passing year.

We overcame the barriers of the past.

You will be a bright, shining mirror that I will gaze at forever.

Dear Ánh,

Night descends slowly on each blade of grass. Did you sleep well? I hope you slept peacefully. I will sing you a lullaby of blue stars tonight. I wish I could combine the divinity of heaven and the beauty of earth to make a glorious crown to honor you.

Tomorrow morning your head will be illuminated in the light of the crown when you awaken.

1/1

Dear Ánh,

Please do not be upset because I drank too much. After many years of hardship, I am not confident enough to reveal who I truly am. I always think that you understand me completely, so I do not hide anything from you.

Does it bother you to listen to my stories when it is so late?

Dear Ánh,

Will spring begin tomorrow or late tonight? I can see young plants sprouting and swallows filling up the sky.

I will sit here singing your name until it is impossible.

I am drawing my own portrait with a pen to show you.

It is one o’clock.

I pray that human beings will stop fighting and let love grow everywhere.

Dao Ánh, Dao Ánh, Dao Ánh,

I call your name and I pray that you will have peace and happiness.

Happy New Year!
I wish you peace and joy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: