Archive | May 31, 2018

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 28)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez  Chương 28 Phlôrêntinô Arixa luôn luôn nhớ vụ rắc rối ấy bên cạnh kỉ niệm về một người đàn bà đẫy đà không quen biết ngồi bên cạnh mình. Thoạt đầu buổi lễ công bố giải thưởng, anh phải để ý đến bà vì cái nước da […]