Archive | May 27, 2018

Love in the Time of Cholera (Chapter 25)

Love in the Time of Cholera Gabriel Garcia Marquez Chapter 25 Captain Rosendo de la Rosa was enthusiastic about his guest’s enthusiasm, and he told him in detail the history of each object. As he spoke he sipped aguardiente without pause. He seemed to be made of reinforced concrete: he was enormous, with hair all […]

Love in the Time of Cholera (Chapter 24)

  Love in the Time of Cholera Gabriel Garcia Marquez Chapter 24 Florentino always kept the notebook in which his father wrote love poems, some of them inspired by Tránsito Ariza, its pages decorated with drawings of broken hearts. Two things surprised him. One was the character of his father’s handwriting, identical to his own […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 26)

 Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez  Chương 26 Phlôrêntinô Arixa xuống xe ở bến cuối cùng ngay tại Quảng trường Lôt Côchêt, và anh vội vàng lẩn vào chợ đang đông người vì bà mẹ đợi anh vào lúc sáu giờ chiều. Khi vừa ló ra ở phía bên kia đám người họp […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 25)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez  Chương 25 Thuyền trưởng Rôxênhô Đê La Rôsa rất hào hứng trước cái hào hứng của khách và nghe ông kể tỉ mỉ lai lịch của từng thứ một cho anh nghe. Trong lúc ông kể, ông uống từng ngụm rượu một và uống không hề ngừng […]