Lời Tình Buồn – The Melancholy Words Of Love

Lời Tình Buồn

Tác giả: Hoàng Thanh Tâm

Ta nhớ một sớm nao rừng đông im lặng tiếng
Ngây ngất trong gió bay lời tình nghe đắm say
Ngày tình vừa đến mùa xuân thắp nắng lên trong hồn
Ngày tình hằn sâu trong tim yêu vết thương vàng gót

Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng võ
Ta thấy trong cánh tay mùa thu mang xót xa
Từng ngày tình vui cho thiên đường hé những môi cười
Từng ngày tình đau cho trái tim xé thêm những mỏi mòn

(Đ.K)
Qua cơn mê dài lời ru nghe đắng cay trên bờ môi
Nâng niu cơn mộng tìm trong lãng quên ngày mưa tháng nắng
Từng ngày tình đến môi thơm ngọt mềm
Từng ngày lần bước đi trong ơ thờ
Đường tình mù tối như mây giăng mờ cuối trời

Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó
Trên tháng năm mỏi mong tình còn trong nỗi lo
Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên môi người
Ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi một đời

 

(English Version)

 

The Melancholy Words of Love

 
I remember an early morning,
When the winter woods were so still and silent.
Your whispers were carried on the wind,
Sending me into utter ecstasy.
On the day love came into my life,
The spring sunlight brilliantly lit my soul.
On the day love bloomed and grew,
The wounds of my broken heart wept.

 
In your eyes, I can see the dark dismal night.
In your arms, I can see the autumn of regret.
On that day, love blessed us with heavenly paradise.
On that day, love cursed us with a malady of the heart.

 
When I fell into a deep and prolonged sleep,
There was a bitter taste on my tongue.
My dreams were filled with hazy memories,
Through those rainy days and sunny months.
In those days, love arrived on your sweet-smelling lips.
In those days, each step I took was foolishly carefree.
When I fell in love with you,
I became lost like a cloud drifting blithely into the horizon.

 
In your eyes, I can see dark rainy days.
I can feel the yearning through many months and years,
Love is always tainted with suffering.
On the day love arrives, keep loving words on your lips.
On the day love departs, cherish it for a lifetime.

 

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Lời Tình Buồn” Of Musician Hoàng Thanh Tầm.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: