Archive | May 21, 2018

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 24)

Tình Yêu Thời Thổ Tả Gabriel García Márquez  Chương 24 Lúc nào Phlôrêntinô Arixa cũng giữ kè kè một cuốn vở trong đó cha anh ghi lại các bài thơ tình, có một số bài được cấu tứ bởi tình yêu của Tranxitô Arixa và các trang của cuốn vở này đều được trang trí […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 23)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez  Chương 23 Phecmina Đaxa, vì lúc nào cũng ăn mặc trái với những mốt quần áo đang thịnh thời, đã mang về sáu hòm đựng chặt căng quần áo cho mọi mùa, bởi vì cô không thích những bộ quần áo được quảng cáo ầm ĩ. Cô […]