Archive | May 17, 2018

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 21)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez Chương 21 Đêm trước ngày đến cảng Caracôli, bến cuối cùng của lộ trình, theo truyền thống của hãng tàu, viên thuyền trưởng đãi hành khách một bữa tiễn biệt. Đó là một cuộc vui gồm có âm nhạc do các thủy thủ chơi đủ loại kèn […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 20)

 Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez  Chương 20 Con tàu, một trong ba chiếc giống hệt nhau của hãng Tàu thủy Caribê, được mang tên Piô Kinhtô Lôayxa để tưởng nhớ người sáng lập ra hãng. Nó là một tòa nhà nổi có hai tầng làm bằng gỗ trên một vỏ sắt, rộng […]