Archive | May 15, 2018

Love In The Cholera (Chapter 1)

Love In The Cholera Gabriel García Márquez  Chapter 1 IT WAS INEVITABLE: the scent of bitter almonds always reminded him of the fate of unrequited love. Dr. Juvenal Urbino noticed it as soon as he entered the still darkened house where he had hurried on an urgent call to attend a case that for him […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 19)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez Chương 19 Trong quan hệ với cha, cô đã thiếu hẳn tình cảm thương mến kể từ ngày ông đuổi bà cô Êxcôlaxtica đi, mặc dù cả hai cha con đã tìm thấy cách thức cùng chung sống mà không làm nhau khó chịu. Khi cô thức […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 18)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez  Chương 18 Có một đêm sau cái đêm người ta độc tấu pianô bản nhạc sêrênata, Lôrenxô Đaxa bắt gặp một phong thư hồng ở ngay cổng chính nhà mình gửi con gái và ở chỗ đề tên người gửi in đậm màu hồng ba chữ H.V.C[47]. […]