Buồn – Sadness

Buồn

Tác Giả: Y Vân

Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để saỵ

Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vuị

Ðôi ta như bước lên đỉnh sầu
Mà đời luôn cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa đậm màu
Toàn là cay đắng giết thương yêụ

Tình đôi ta thật buồn như lứa hoa nở muộn
Tình yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày buồn hơn.

(English Version)

Sadness

Sadness is like a full glass of wine from which no one drinks.
Sadness is like an empty glass of wine from which no more wine may be drunk.

Sadness is like the day when we are apart.
Sadness is like the day when we are together,
But there is no longer joy in our union.

We are both climbing up to a melancholy summit.
This life is full of bitterness.
How long has it been since our sweet love wasn’t fervent,
And full of spiteful words that kill love?

Our love is doomed like a withering flower.
Since our love has no end,
Our sadness grows deeper with each passing day.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Buồn” Of Musician Y Vân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: