Archive | May 14, 2018

Buồn – Sadness

Buồn Tác Giả: Y Vân Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để saỵ Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vuị Ðôi ta như bước lên đỉnh sầu Mà đời luôn […]