Tình Khúc Buồn – An Ephemeral Love Song

Tình Khúc Buồn

Tác Giả: Ngô Thuỵ Miên

Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng.
Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng,
Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa.
Chuyện tình đã như mơ …

Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng.
Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào,
Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa, buồn …

Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào.
Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời.
Cuộc tình quý giá mong manh
Có chơi vơi ngược dòng đời,
Nghìn trùng dòng sông có vui.

Ôi ! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài.
Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy,
Chết đi bao lời nói
Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ.

Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần.
Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm,
Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay buồn …

Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào.
Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời.
Cuộc tình quý giá mong manh
Có chơi vơi ngược dòng đời,
Nghìn trùng dòng sông có vui.

Ôi ! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài.
Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy,
Chết đi bao lời nói.
Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ.

Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần.
Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm
Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay buồn …
Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay buồn …
Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay buồn …

(English Version)

 

An Ephemeral Love Song

 

You are like a rose, may you not be cold.
You are like a dream that embarrasses me.
You whisper to me a thousand memories.
Each day passes like a cloud drifting by.
Our love was just like one of my dreams.

You are like a drop of wine that sends me into a dream.
You are like a piece of silk wrapping me in your whisper.
As the days and the months melt away,
Our long-distance love overflows with sorrow.

Distant love is eternally relentless and haggard.
When you came into my heart, you stole a piece of me.
Our love is ephemeral and precious,
Can love stand alone against the torrents of life?
Can the winding river of love bring happiness to us?

Oh ! Has your love for me grown tired?
Will we ever know joy together again?
I grieve each day for our dying love.
Let my words be buried with our love.
Which forest grows green in the pouring rain?
Which love blossoms into poetry?

Even though we met only once, I feel close to you.
Can you give me one more moment to whisper your name?
How many days and months have passed us by?
I want to give back those sorrowful clouds to you.
And the days and months pass us by,
I want to give back those sorrowful clouds to you.
And the days and months pass us by,
I want to give back those sorrowful clouds to you.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tình Khúc Buồn” Of Musician Ngô Thuỵ Miên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: