Bản Tình Cuối – The Last Love Song

Bản Tình Cuối

Tác Giả: Ngô Thuỵ Miên

Mưa có rơi và nắng có phai
Trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ,
Mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
Một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.

Mây có bay và em có hay
Ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
Men yêu thương đã thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Mưa đã rơi và nắng đã phai
Trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.

(English Version)

 

The Last Love Song

 

Was the rain falling and the sun setting,
On the day I fell in love with you?
I was in love and I was a dreamer.
I dreamt of taking you to the moon and stars.

When I met you, I felt like I had known you forever.
When I met you, I felt like we had always been in love.
Were the clouds floating and did ever you know,
I was afraid the first time I loved you?
I was drunk in love and my soul was in ecstasy.
Love’s fermentation has permeated my existence.
On that day I stood beside you in silence.
On that day I could not say I love you.

I loved you with the innocence of youth.
When I was with you, I was filled with the song of anticipation.
On that day I learned that love is passionate.
On that day I learned that love is bitter.

Now the rain still falls and the sun still sets,
On all those days of my innocently loving you.
I still love you and my drunk soul is still in ecstasy,
Even after all those thoughtless years.
On this day my dark hair is now grey.
On this day I shouldn’t be in love with you.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Bản Tình Cuối” Of Musician Ngô Thuỵ Miên.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: