Archive | May 9, 2018

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chưuơng 12)

 Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez Chương 12 Phlôrêntinô Arixa vẫn chưa hoàn hồn khi Lôrenxô Đaxa cầm cánh tay cậu dắt đi qua quảng trường Nhà Thờ lớn cho đến tận mái vòm quán cà phê Parôkia, rồi ông mời cậu ngồi xuống ngay ngoài sân hiên. Vào giờ này trong quán […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 11)

Tình Yêu Thời Thổ Tả Gabriel García Márquez Chương 11 Trong mọi trường hợp, những chi tiết cần thiết của quan hệ yêu đương đều được giải quyết trong những bức thư ở tuần lễ tiếp theo. Phecmina Đaxa, từng được bà cô Excôlaxtica khuyên bảo đã chấp nhận giữ kín tuyệt đối quan hệ […]