Archive | May 4, 2018

Thư Tình Gửi Một Người – The Love Letters (29)

Thư Tình Gửi Một Người (29) Tác Giả: Trịnh Công Sơn 31/12/1964 Dao Ánh, Ở ngoài khung cửa. Trên trời cao. Một vì sao xanh xanh xanh. Anh gọi tên Ánh, tên Ánh, tên Ánh. Từ một vùng tối trở về. Mùi cỏ dại khơi lên. Và đồi đêm không. Một hoa đăng kết cho […]