Archive | May 1, 2018

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 7)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez  Chương 7 Bác sĩ Huvênan Ucbinô không bao giờ chấp nhận một chức vụ chính quyền mà người ta sẵn sàng và không điều kiện trao cho ngài và ngài là một người công kích mạnh mẽ những bác sĩ lợi dụng danh tiếng nghề nghiệp để […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 6)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez Chương 06 Nhóm nhạc công của trường Mỹ thuật mở đầu bản giao hưởng trong khung cảnh yên tĩnh vừa đủ nghe những nhịp dạo đầu bản La Chasse của Môda. Dù cho tiếng hát ngày một bay bổng, dù cho bọn bồi bàn người da đen […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 5)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez Chương 5 Khi nhớ lại câu chuyện ấy thì họ đã bước vào tuổi già, cả ngài lẫn bà đều không dám tin vào cái sự thực đáng kinh ngạc này: vụ cãi lộn kia là vụ lớn nhất trong suốt một nửa thế kỷ vợ chồng […]