Archive | March 25, 2018

Anna Karenina (Part 4 – Chapter 21-23)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 21 Before Betsy had time to walk out of the drawing-room, she was met in the doorway by Stepan Arkadyevitch, who had just come from Yeliseev’s, where a consignment of fresh oysters had been received. “Ah! princess! what a delightful meeting!” he began. “I’ve been to see you.” “A meeting […]

Anna Karenina (Quyển 4 – Chương 21-23)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương  21 Betxi chưa kịp rời phòng khách thì đã chạm trán ở bậc cửa với Xtepan Arcaditr từ cửa hàng Elixêep tới, chả là hiệu này vừa nhận được sò tươi. – A! Quận chúa! Thật là một cuộc gặp gỡ thú vị! Tôi vừa ghé qua nhà bà chị! […]